Đặt lịch dán phim
Chuyên gia phim chống nóng - cách nhiệt 1900 63 36 45
MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI
Tổng truy cập: 4.356.410
Giấy phép đăng ký số 01025127783 của sở Kế Hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 15/11/2007
Website được đăng ký tại Cục Thương Mại Điện tử và CNTT của Bộ Công Thương
logo đăng ký bộ công thương
Giấy phép đăng ký số 01025127783 của sở Kế Hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 15/11/2007(Đăng ký thay đổi lần 8 ngày 24/01/2018). Websile được đăng ký tại Cục Thương Mại Điện Tử và Công Nghệ Thông Tin của Bộ Công Thương.
Miền bắc
Miền trung
Miền nam

Tất cả hệ thống lắp đặt

STT
Tên hệ thống lắp đặt
Liên hệ
Tỉnh
121
Địa chỉ: 46 đường 2/9 -Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0948425444
Hải Châu
122
Địa chỉ: 29 Đường 2/9 - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0905379577
Hải Châu
123
Địa chỉ: Lô 1260-1262 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0905312333
Hải Châu
124
Địa chỉ: 85 Duy Tân - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 02363612999
Hải Châu
125
Địa chỉ: 129 Mẹ Thứ
  
Điện thoại: 0911424627
Cẩm Lệ
126
Địa chỉ: 87-89 Trịnh Đình Thảo
  
Điện thoại: 0988556606
Cẩm Lệ
127
Địa chỉ: 05 Trịnh Đình Thảo
  
Điện thoại: 0903 039 409
Cẩm Lệ
128
Địa chỉ: 630 Nguyễn Hữu Thọ - TP Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0973307896
Cẩm Lệ
129
Địa chỉ: 230 -231 Xuân Thủy
  
Điện thoại: 0905623096
Cẩm Lệ
130
Địa chỉ: Lô 9b B3.1 Lê Đại Hành - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0935255925
Cẩm Lệ
131
Địa chỉ: 584 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0905 94 24 54
Cẩm Lệ
132
Địa chỉ: 15 Trần Thủ Độ - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0906 581 758
Cẩm Lệ
133
Địa chỉ: 456 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0236 3934 447
Cẩm Lệ
134
Địa chỉ: 135 Trịnh Đình Thảo - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0983 310 885
Cẩm Lệ
135
Địa chỉ: 390 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0914 619955
Cẩm Lệ
136
Địa chỉ: Đường Nam Trân
  
Điện thoại: 0904317172
Liên Chiểu
137
Địa chỉ: Lô 12-13-14 Nam Trân
  
Điện thoại: 0788580123
Liên Chiểu
138
Địa chỉ: 243 Tôn Đức Thắng
  
Điện thoại: 0905 071 973
Liên Chiểu
139
Địa chỉ: 718 Tôn Đức Thắng
  
Điện thoại: 0931841747
Liên Chiểu
140
Địa chỉ: KĐT Văn Khê, Hà Đông
  
Điện thoại: 0943043222
Hà Đông

Đại lý tại Hà Nội

ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ - HỢP TÁC
ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ - HỢP TÁC
ĐĂNG LỊCH DÁN PHIM