Đặt lịch dán phim
Chuyên gia phim chống nóng - cách nhiệt 1900 63 36 45
MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI
Tổng truy cập: 3.990.490
Giấy phép đăng ký số 01025127783 của sở Kế Hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 15/11/2007
Website được đăng ký tại Cục Thương Mại Điện tử và CNTT của Bộ Công Thương
logo đăng ký bộ công thương
Giấy phép đăng ký số 01025127783 của sở Kế Hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 15/11/2007(Đăng ký thay đổi lần 8 ngày 24/01/2018). Websile được đăng ký tại Cục Thương Mại Điện Tử và Công Nghệ Thông Tin của Bộ Công Thương.
Miền bắc
Miền trung
Miền nam

Tất cả hệ thống lắp đặt

STT
Tên hệ thống lắp đặt
Liên hệ
Tỉnh
101
Địa chỉ: Đường 30/4 V- Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0905 399 399
Hải Châu
102
Địa chỉ: 176 Đường 30/4, P.Hòa Cường Bắc
  
Điện thoại: 0905848654
Hải Châu
103
Địa chỉ: 30/4 - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0987244104
Hải Châu
104
Địa chỉ: 220 đường 2/9, ĐN
  
Điện thoại: 0903571218
Hải Châu
105
Địa chỉ: 46 đường 2/9 -Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0948425444
Hải Châu
106
Địa chỉ: 29 Đường 2/9 - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0905379577
Hải Châu
107
Địa chỉ: Lô 1260-1262 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0905312333
Hải Châu
108
Địa chỉ: 85 Duy Tân - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 02363612999
Hải Châu
109
Địa chỉ: 129 Mẹ Thứ
  
Điện thoại: 0911424627
Cẩm Lệ
110
Địa chỉ: 87-89 Trịnh Đình Thảo
  
Điện thoại: 0988556606
Cẩm Lệ
111
Địa chỉ: 05 Trịnh Đình Thảo
  
Điện thoại: 0903 039 409
Cẩm Lệ
112
Địa chỉ: 630 Nguyễn Hữu Thọ - TP Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0973307896
Cẩm Lệ
113
Địa chỉ: 230 -231 Xuân Thủy
  
Điện thoại: 0905623096
Cẩm Lệ
114
Địa chỉ: Lô 9b B3.1 Lê Đại Hành - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0935255925
Cẩm Lệ
115
Địa chỉ: 584 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0905 94 24 54
Cẩm Lệ
116
Địa chỉ: 15 Trần Thủ Độ - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0906 581 758
Cẩm Lệ
117
Địa chỉ: 456 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0236 3934 447
Cẩm Lệ
118
Địa chỉ: 135 Trịnh Đình Thảo - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0983 310 885
Cẩm Lệ
119
Địa chỉ: 390 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
  
Điện thoại: 0914 619955
Cẩm Lệ
120
Địa chỉ: Đường Nam Trân
  
Điện thoại: 0904317172
Liên Chiểu

Đại lý tại Hà Nội

ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ - HỢP TÁC
ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ - HỢP TÁC
ĐĂNG LỊCH DÁN PHIM